27 Ocak 2012 Cuma

Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde ?Şİndüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda Yer Alan, Ek 2. Maddenin (b) fıkrası gereğince 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas a/mmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır, ilanla ilgili bilgilere Üniversitemizinwww.bozok.edu.tr (tüm ilanlar) adresinden ulaşılabilir.


ALINACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
UNVAN ADET
Hemşire (S.M.L. Hemşirelik Böl. Mezunu) 4
Hemşire (Lisans Hemşirelik Böl. Mezunu) 1
Ebe (Lisans Ebelik Böl. Mezunu) 1
Sağlık Teknikeri (S.H.M.Y.O. Biyomedikal Cihaz. Teknolojileri Böl. Mezunu) 1
Laborant (F.E.F. Kimya Böl. Mezunu) 1
Diğer Sağlık Personeli (Ön Lisans Anestezi Teknikeri Prog. Mezunu) 1
Diğer Sağlık Personeli (S.M.L. Anestezi Teknisyeni Prog. Mezunu) 1
Diğer Sağlık Personeli (F.E.F. Biyoloji Böl. Mezunu) 1
Tekniker (Bil. Tek. ve Prog.) 2
kamupersonel
Yorum Gönder