2 Nisan 2012 Pazartesi

Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2012

Milli Savunma Bakanlığı KPSS 2012 sonuçlarına göre lisans, önlisans ve lise mezunları arasından 85 sivil memur alımı yapacak.Yalnız başvuru yapacak adayların özellikle dikkat etmesi gereken bir kural var.70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecekler.
GENEL ŞARTLAR:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci Maddesinde belirtilen genel veözelşartlara sahip olmak. (A bendinin 6 ncı Fıkrası hariç)
D. ÖZEL ŞARTLAR:
1. 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2010 – KPSS) girmiş olmak.
2. 2010 yılı KPSS sınavından lisans mezunları için (KPSSP03), önlisans mezunları için (KPSSP93), ortaöğretim mezunları için (KPSSP94) puanları kullanılacak olup, tüm branşlar için 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.
5. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.
6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
7. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8. Belirtilen başvuru yerlerinden diğer başvuru yerlerine müracaat kabul edilmeyecektir.
E. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
1. Başvuru Tarihi : 05 ve 06 Nisan 2012 (09.00 – 17.00 saatleri arası)
2. Başvuru Yerleri : a.Malatya: Malatya Askeralma Bölge Başkanlığı
b.İstanbul: İstanbul Askeralma Bölge Başkanlığı (Halıcıoğlu)
c.İzmir: İzmir Askeralma Bölge Başkanlığı
ç.Ankara : TSK Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmet Komutanlığı (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan -ANKARA
3. Sınav Yerleri : Başvuruların kabul edildiği yerlerde icra edilecektir.
4. Sınav Tarihleri : a.Malatya: 25 Nisan 2012 Saat 09.00
b.İstanbul: 02 Mayıs 2012 Saat 09.00
c.İzmir: 07 Mayıs 2012 Saat 09.00
ç.Ankara : 15 Mayıs 2012 Saat 09.00
5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı ünvanların karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS Puan derecelerine göre değerlendirilmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav)
5. tabi tutulacaktır.
6. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri 13 Nisan 2012 tarihinde www.msb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
F. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)
2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)
3. Nüfus Cüzdanı Sureti
4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi
5 . Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi
6. 2010 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (B Grubu kadrolar için)
7. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi
8. VHKİ’ler için MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç)
9. Avukatlar için Avukatlık Ruhsatnamesi
TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ
GÖSTERİR DUYURU METNİ

Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı Taşra Teşkilatı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir.

kamupersonel.net
Yorum Gönder